Učte se za peníze - projekt na podporu učňovského školství

Učte se za peníze takto nazvaly svůj projekt firmy, zájmové sdružení a školy severní Moravy, jejichž hlavním cílem je podpořit učňovské školství v regionu Šumpersko.

Do spolupráce na podporu učňovského školství v regionu vstoupily zemědělské, potravinářské a průmyslové firmy

 • ÚSOVSKO a.s. Klopina
 • FORTEX – AGS, a.s. Šumperk
 • VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. Hrabová
 • Siemens s.r.o. Mohelnice
 • ZLKL, s.r.o. Loštice
 • M.K.R. Plus s.r.o. Zábřeh
 • Vašíček-pekařství a cukrářství, s.r.o. Zábřeh
 • Elzaco spol. s r.o. Šumperk
 • a zájmové sdružení OK4Inovace Olomouc

Uvedené firmy se rozhodly prohloubit spolupráci škol a firem, podílet se na popularizaci profesí, nabídnout studentům srovnatelné podmínky, podporu při studiu, s cílem garance pracovního místa po úspěšném ukončení studia a garance podpory v dalším vzdělávání studenta, v případě dobrých výsledků.

Tímto projektem zemědělské, potravinářské a průmyslové firmy oslovují žáky odborných učilišť a středních škol v regionu Šumpersko.

Uvedené firmy jsou připraveny poskytnout žákům základní a prospěchové stipendium

Základní měsíční stipendium ve výši Prospěchové stipendium ve výši
1. ročník 1 000 Kč 2 000 Kč
2. ročník 1 500 Kč 3 000 Kč
3. a 4. ročník 2 000 Kč 4 000 Kč

Výše základního měsíčního stipendia se bude vyplácet po dobu školního roku, nevyplácí se v době prázdnin a po dobu přerušení studia.

Podmínky pro vyplacení základního stipendia jsou:

 • Žák případně zákonný zástupce má s firmou uzavřenu dohodu o poskytování motivačního příspěvku,
 • žák v daném roce nesmí mít neomluvenou absenci, omlouvání absence musí být v souladu se školským zákonem,
 • žák v daném školním roce nesmí mít kázeňská opatření a v případech hodných zvláštního zřetele rozhodne zástupce firmy.

Prospěchové stipendium se bude vyplácet jednorázově na konci školního roku.

Podmínky pro vyplácení prospěchového stipendia jsou:

 • Dosažení prospěchového průměru z odborných předmětů musí být hodnoceno známkou 2,0 a v rámci odborného výcviku nesmí být žák hodnocen hůře než známkou dobrý,
 • podmínkou pro vyplacení prospěchového stipendia je splnění podmínek pro poskytování základního stipendia.

Každý žák je také povinen vykonat během studia:

 • Povinnou praxi stanovenu učebními osnovami, pokud nebude dohodnuto jinak,
 • brigádu v průběhu letních prázdnin minimálně v délce 15-ti pracovních dnů – v rámci této brigády bude studentovi vyplacena mzda dle vykonávané práce.

Firma (budoucí zaměstnavatel) dále poskytne studentovi:

 • Vždy na začátku školního roku: pracovní oděv a pracovní obuv,
 • během praxe ve firmě: ochranné pomůcky a příspěvek na stravu ve stejné výši jako u kmenových zaměstnanců.

Představení jednotlivých firem naleznete po otevření webové adresy, uvedené pod názvem společnosti. Zde v sekci Učte se za peníze obdržíte další upřesňující informace, včetně kontaktů, kam zasílat Vaše doplňující dotazy.